BRANDING KIT

Bộ nhận diện thương hiệu của Madiad truyền tải định hướng và phong cách riêng của thương hiệu, được thể hiện qua các giá trị và thông điệp mà chúng tôi mang đến cho khách hàng. Quý khách hàng và đối tác sử dụng thương hiệu Madiad theo các nguyên tắc dưới đây hoặc liên hệ qua email info@madiad.com để được hỗ trợ.

Logo là một trong những yếu tố quan trọng giúp Madiad nâng tầm giá trị cho thương hiệu. Logo của Madiad đại diện cho bản sắc, sự chuyên nghiệp và giá trị mà chúng tôi mang đến cho đối tác, khách hàng.

Hướng dẫn và quy cách sử dụng logo Madiad.

Bộ nhận diện thương hiệu Madiad là sự kết hợp giữa logo, hình ảnh, màu sắc, v.v. giúp chúng tôi truyền đạt sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi một cách hiệu quả nhất.

Scroll to Top