VĂN HOÁ
MADIAD

Sự kết nối

Nắm bắt điểm mạnh của mỗi cá nhân để nâng cao chất lượng cũng như tinh thần làm việc.

Nỗ lực duy trì kết nối giữa mỗi thành viên với tập thể nhằm thiết lập và củng cố mối quan hệ bền chặt là sự ưu tiên hàng đầu của MADIAD.

Tầm nhìn

Leader là người hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên. Thúc đẩy, truyền cảm hứng và khuyến khích tập thể công ty đạt được hiệu quả tốt trong công việc.

Đối với MADIAD, kết quả và quá trình nỗ lực của tập thể hay mỗi cá nhân đều quan trọng như nhau.

Tạo dựng cơ hội

MADIAD luôn phân bổ công việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng và mục tiêu phát triển nghề nghiệp của từng thành viên.

MADIAD tin rằng phát huy đúng sở trường và năng lực cho mỗi cá nhân phát triển cũng là tạo cơ hội cho một tập thể vươn lên.

NHÀ CHUNG MADIAD

Gia đình MADIAD

Không gian làm việc

Scroll to Top