BRAND MARKETING

Xây dựng quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế, duy trì lợi ích dài hạn.

BRAND MARKETING

Xây dựng quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế, duy trì lợi ích dài hạn.
Connect to creativity

BRAND MARKETING

Xây dựng quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế, duy trì lợi ích dài hạn.
Connect to creativity

GIẢI PHÁP BRAND MARKETING

Giá trị

Giải pháp toàn diện, gắn kết doanh nghiệp - khách hàng

Mục tiêu

Nâng tầm thương hiệu, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh

DỊCH VỤ CUNG CẤP

MADIAD cung cấp các dịch vụ brand marketing hướng đến ba mục tiêu chính:

mục tiêu chính của MADIAD

Quản trị thương hiệu

Xây dựng nền tảng Quảng bá thương hiệu

Xây dựng nền tảng
Quảng bá thương hiệu

Digital marketing

Tăng độ nhận diện Tiếp cận khách hàng

Tăng độ nhận diện
Tiếp cận khách hàng

Sáng tạo nội dung

Tạo dựng cá tính Định hình phong cách

Tạo dựng cá tính
Định hình phong cách

thành tựu đạt được

0 +

Khách hàng

0 +

Dự án

0 +

Lĩnh vực

0 +

Đối tác

TẠO THƯƠNG HIỆU ẤN TƯỢNG

Ý tưởng sáng tạo

Xây dựng thương hiệu đặc trưng, khác biệt với đối thủ.

Bắt kịp xu hướng

Tăng độ nhận diện thương hiệu với content chất, ấn tượng

Đồng hành lâu dài

Chiến lược brand marketing nhất quán, phục vụ lâu dài

Đáp ứng yêu cầu

Đặt mục tiêu rõ ràng và bám sát những yêu cầu đề ra.

Sang-tao-icon

Ý tưởng sáng tạo

Xây dựng thương hiệu đặc trưng, khác biệt với đối thủ.

Ý tưởng sáng tạo

Xây dựng thương hiệu đặc trưng, khác biệt với đối thủ.

Đáp ứng yêu cầu

Đặt mục tiêu rõ ràng và bám sát những yêu cầu đề ra.

Đồng hành

Chiến lược brand marketing nhất quán, phục vụ lâu dài.

TƯ VẤN BRAND MARKETING

Thương hiệu

Quyết định sự vững bền của doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp đảm bảo được khả năng cạnh tranh và duy trì lợi ích lâu dài.

Dịch vụ

Brand marketing

Thiết kế và quản trị website, thiết kế hình ảnh, đồ họa, social marketing.

Liên hệ

Social Media của MADIAD

VI
Scroll to Top