Category: Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Content Creator

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Madiad Tuyển Dụng Nhân viên Content Creator MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sáng tạo nội dung các bài viết/

Tuyển dụng Account Executive

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Madiad Tuyển Dụng Nhân viên Account Excutive MÔ TẢ CÔNG VIỆC Là đầu mối liên hệ chính

Tuyển dụng Video Editor

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Madiad Tuyển Dụng Nhân viên Video Editor MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với team Copywriting, Social

Tuyển dụng Copywriting Leader

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Madiad Tuyển Dụng Copywriting Leader MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch và quản lý nội

Tuyển dụng nhân viên Designer

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Madiad Tuyển Dụng Nhân viên Designer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thiết kế banner, poster,

Scroll to Top