BRANDING KIT

Chào mừng bạn đến với Branding Kit của Madiad, nơi cung cấp tất cả các nguồn lực bạn cần để truyền tải hình ảnh thương hiệu Madiad một cách nhất quán và chuyên nghiệp.

Group

Logo này không chỉ là biểu tượng của thương hiệu công ty mà còn là đại diện cho cam kết đối với sự minh bạch, độ tin cậy và sáng tạo trong mọi hoạt động của Madiad

Ý NGHĨA

Logo của Madiad được thiết kế để phản ánh sự năng động, hiện đại và tiếp cận toàn cầu, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Madiad trong việc đưa các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

download logo

BRAND GUIDELINES

Đây không chỉ là một tài liệu hướng dẫn; mà còn là một cam kết với chất lượng và hình ảnh của chúng tôi. Hãy giúp đảm bảo thương hiệu của Madiad được thể hiện một cách cẩn thận và chính xác.​

Lưu ý quan trọng

Chúng tôi khuyến khích sáng tạo trong khuôn khổ đã định, nhưng cũng cần đảm bảo rằng mọi sáng tạo không làm mất đi bản sắc cốt lõi của thương hiệu Madiad.

Scroll to Top