XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Nghiên cứu lợi thế của doanh nghiệp và sản phẩm, định hướng và lên ý tưởng xây dựng thương hiệu phù hợp

Xây dựng thương hiệu

Tạo dựng hình ảnh thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình. Nhằm khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Giúp hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp đó trở nên thú vị, có ý nghĩa và đáng nhớ hơn. 

Phát triển thương hiệu

Để duy trì lợi ích lâu dài, doanh nghiệp cần tập trung phát triển Thương hiệu/Nhãn hiệu của mình thay vì theo đuổi mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

Xây dựng thương hiệu

Tạo dựng hình ảnh thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình. Nhằm khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Giúp hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp đó trở nên thú vị, có ý nghĩa và đáng nhớ hơn. 

Phát triển thương hiệu

Để duy trì lợi ích lâu dài, doanh nghiệp cần tập trung phát triển Thương hiệu/Nhãn hiệu của mình thay vì theo đuổi mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

GIẢI PHÁP CỦA MADIAD

MADIAD kết hợp nhiều phương thức marketing. Nhằm định hình và duy trì hình ảnh thương hiệu trong lòng khách hàng.

Nghiên cứu ưu thế doanh nghiệp

Xây dựng hình tượng, giá trị cốt lỗi

Thiết kế hình ảnh, video theo ý tưởng thương hiệu

Quảng bá thương hiệu trên các kênh truyên thông

VI
Scroll to Top