Công nghệ Blockchain, nó là gì? - madiad.com

Công nghệ Blockchain, nó là gì?

Bitcoin được biết đến rộng rãi khắp thế giới là thế, nhưng công nghệ mà nó dùng làm nên tảng hoạt động lại không được nhắc đến nhiều với đại chúng, dù công nghệ này có ý nghĩa lớn hơn Bitcoin rất nhiều

en_US
vi en_US