Thông báo tạm ngưng hoạt động nhằm phòng chống dịch COVID-19 - madiad.com

Thông báo tạm ngưng hoạt động nhằm phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi Quý khách hàng, Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ MADIAD xin trân trọng thông báo về thời gian tạm ngưng hoạt động như sau: Tạm ngưng bắt […]

en_US
vi en_US