Sức ảnh hưởng của công việc đầu tiên

Công việc đầu tiên cũng giống như “mối tình đầu” với sự nghiệp. Ở đó bạn nhận được vui có, buồn có, khó khăn thử thách lại càng nhiều. Nhưng những giá trị và ý nghĩa mà nó để lại là thật sự to lớn. Bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi […]

en_US
vi en_US