CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ ĐỂ GẮN KẾT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thông báo tổ chức chương trình Giao lưu – Chia sẻ kiến thức. Kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ MADIAD cụ thể như sau:

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty – Phòng meeting.
  • Thành phần tham gia: Giám đốc, tất cả thành viên của MADIAD và các thành viên khác được mời tham dự (Nếu có).
  • Thời gian: Chương trình sẽ được tổ chức vào mỗi thứ 6 hàng tuần. (Có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình công việc)

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem File đính kèm.

Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan

VI
Scroll to Top