Thông báo tạm ngưng hoạt động nhằm phòng chống dịch COVID-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kính gửi Quý khách hàng,

Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ MADIAD xin trân trọng thông báo về thời gian tạm ngưng hoạt động như sau:

  • Tạm ngưng bắt đầu từ: Ngày 01/4/2020
  • Thời gian kết thúc tạm ngưng: Hết ngày 15/4/2020
  • Và thời gian hoạt động trở lại: Ngày 16/4/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm

Bài viết liên quan

VI
Scroll to Top