Bạn có hài lòng về sự thân thiện và hòa đồng của các đồng nghiệp trong công ty? Live

  • Không hài lòng
    15% 3 / 20
  • Chấp nhận được
    75% 15 / 20
  • Hài lòng
    10% 2 / 20
VI
Scroll to Top