Bạn có hài lòng về các quyết định của cấp trên bạn và ban lãnh đạo của công ty? Live

  • Không hài lòng
    33% 6 / 18
  • Chấp nhận được
    50% 9 / 18
  • Hài lòng
    16% 3 / 18
VI
Scroll to Top