Bạn có hài lòng về môi trường làm việc của công ty? Live

  • Không hài lòng
    20% 4 / 20
  • Chấp nhận được
    70% 14 / 20
  • Hài lòng
    10% 2 / 20
VI
Scroll to Top