Bạn có hài lòng về mức lương hiện tại đối với khả năng của bạn? Live

  • Không hài lòng
    31% 6 / 19
  • Chấp nhận được
    52% 10 / 19
  • Hài lòng
    15% 3 / 19
VI
Scroll to Top