Bạn có hài lòng về mục tiêu và kế hoạch của công ty? Live

  • Không hài lòng
    10% 2 / 19
  • Chấp nhận được
    63% 12 / 19
  • Hài lòng
    26% 5 / 19
VI
Scroll to Top