Ba bước chấm dứt sự trì hoãn - Tại sao chúng ta cần một người quản trị website - madiad.com

Ba bước chấm dứt sự trì hoãn

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày bạn tự hứa với bản thân rằng “mình nhất định tập gym cho dáng đẹp”, hay “mình sẽ học cách thiết kế websites” và “mình sẽ bắt đầu học ngoại ngữ”?

vi
en_US vi