Facebook ra mắt Shops - madiad.com

Facebook ra mắt Shops dịch vụ nhằm tiến vào thị trường thương mại điện tử