Ý kiến cá nhân

Bạn thích điều gì nhất khi làm việc ở đây? Live

 • Con người
  40% 8 / 20
 • Công việc
  50% 10 / 20
 • Nơi làm việc
  10% 2 / 20

Bạn có hài lòng về môi trường làm việc của công ty? Live

 • Không hài lòng
  20% 4 / 20
 • Chấp nhận được
  70% 14 / 20
 • Hài lòng
  10% 2 / 20

Bạn có hài lòng về các trang thiết bị của công ty? Live

 • Không hài lòng
  20% 4 / 20
 • Chấp nhận được
  70% 14 / 20
 • Hài lòng
  10% 2 / 20

Bạn có hài lòng về sự thân thiện và hòa đồng của các đồng nghiệp trong công ty? Live

 • Không hài lòng
  15% 3 / 20
 • Chấp nhận được
  75% 15 / 20
 • Hài lòng
  10% 2 / 20

Bạn có cảm thấy có sự kết nối với đồng nghiệp? Live

 • Không
  11% 2 / 18
 • 88% 16 / 18

Bạn có cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi làm việc ở công ty? Live

 • Không
  52% 10 / 19
 • 47% 9 / 19

Công việc được giao có đúng chuyên môn của bạn không? Live

 • Không
  5% 1 / 17
 • 94% 16 / 17

Bạn có hài lòng với công việc được giao không? Live

 • Không hài lòng
  5% 1 / 18
 • Chấp nhận được
  66% 12 / 18
 • Hài lòng
  27% 5 / 18

Bạn có hài lòng về mục tiêu và kế hoạch của công ty? Live

 • Không hài lòng
  10% 2 / 19
 • Chấp nhận được
  63% 12 / 19
 • Hài lòng
  26% 5 / 19

Bạn có hài lòng về mức lương hiện tại đối với khả năng của bạn? Live

 • Không hài lòng
  31% 6 / 19
 • Chấp nhận được
  52% 10 / 19
 • Hài lòng
  15% 3 / 19

Nếu tự đánh giá về bản thân, bạn cho mình bao nhiêu điểm về khả năng hoàn thành công việc được giao? Live

 • 1-4
  5% 1 / 18
 • 5-7
  27% 5 / 18
 • 8-10
  66% 12 / 18

Bạn có cảm thấy ý kiến của bạn được cấp trên tôn trọng không? Live

 • Không
  16% 3 / 18
 • 83% 15 / 18

Bạn có hài lòng về các quyết định của cấp trên bạn và ban lãnh đạo của công ty? Live

 • Không hài lòng
  33% 6 / 18
 • Chấp nhận được
  50% 9 / 18
 • Hài lòng
  16% 3 / 18

Bạn có thấy hài lòng về công ty hỗ trợ bạn trong sự phát triển nghề nghiệp? Live

 • Không hài lòng
  16% 3 / 18
 • Chấp nhận được
  50% 9 / 18
 • Hài lòng
  33% 6 / 18
VI
Scroll to Top