VĂN HOÁ
MADIAD

Van hoa Madiad

Kết nối sáng tạo

Tại Madiad, chúng tôi tin rằng sức mạnh của sáng tạo không chỉ làm thay đổi cách thế giới nhận thức về thương hiệu của bạn mà còn làm thay đổi cách chúng ta làm việc với nhau.

Madiad được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, đổi mới và sự tham gia tích cực, nơi mọi ý kiến đều được trân trọng và mỗi ngày là một cơ hội để học hỏi và phát triển.

Tư duy đổi mới

Đổi mới là trái tim của mọi hoạt động tại Madiad. Chúng tôi luôn tìm kiếm những giải pháp mới để cải tiến dịch vụ và sản phẩm của mình, đảm bảo rằng chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực marketing.

Sự sáng tạo không chỉ được khuyến khích, mà còn được coi là một phần thiết yếu trong hành trình thành công của mỗi nhân viên và của công ty.

van hoa Madiad
Van hoa Madiad

Phát triển bền vững

Madiad không chỉ là một doanh nghiệp; chúng tôi còn là một phần của cộng đồng, từ việc hỗ trợ các sáng kiến địa phương đến việc thúc đẩy các chiến lược phát triển bền vững trong mọi dự án tham gia.

Chúng tôi tin rằng thành công của chúng tôi gắn liền với sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

VĂN HOÁ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Môi trường làm việc tại Madiad khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới. Chúng tôi trân trọng mỗi ý tưởng mới và luôn tìm kiếm cách để khai thác tiềm năng sáng tạo của nhân viên.

Sự đổi mới này không chỉ giúp chúng tôi phát triển các giải pháp PR đột phá mà còn tạo ra môi trường làm việc linh hoạt, năng động.

Madiad luôn khuyến khích giao tiếp và chia sẻ ý tưởng giữa các phòng ban và các cấp bậc khác nhau trong công ty. Giao tiếp mở giúp kết nối các ý tưởng sáng tạo từ khắp nơi trong tổ chức, tạo ra các giải pháp toàn diện và đa dạng.

Làm hết mình
Chơi hết sức

Madiad team 2
Madiad team 3

Madiad mong muốn tạo ra một môi trường để thử nghiệm và khám phá – nơi tất cả được khuyến khích đưa ra ý tưởng mới mà không sợ thất bại vì đó là một phần của quá trình học hỏi và cải tiến.

Madiad 4

Chúng tôi luôn cải tiến hệ thống công nhận và tưởng thưởng cho những đóng góp sáng tạo. Điều này không chỉ thúc đẩy sự nhiệt tình và động lực trong công việc mà còn củng cố văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn công ty

Scroll to Top