Chính sách hợp tác KOLs, Influencer

Chính sách hợp tác KOLs, Influencer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sử dụng KOLs, Influencer là phương án Marketing mà nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn bởi hiệu quả cao và chi phí tiết kiệm. Tuy nhiên, khi chọn dịch vụ KOLs, Influencer tại Madiad, chúng ta sẽ có một vài điều khoản cơ bản để quá trình hợp tác giữa hai bên hiệu quả hơn

Đối với cá nhân

 • Thông qua dịch vụ của Madiad, bạn có thể nhận được một video cá nhân từ những người nổi tiếng như vận động viên, diễn viên, ca sĩ, v.v. Bạn cũng có thể yêu cầu KOLs, Influencer thực hiện video gửi đến bạn hoặc một bên thứ ba mà bạn muốn gửi đến.
 • Khi bạn xác nhận và đồng ý thì KOLs, Influencer có toàn quyền quyết định cách họ thực hiện yêu cầu của bạn và nội dung của video được tạo, cũng như có thể không thực hiện chính xác yêu cầu của bạn. Madiad có quyền từ chối mọi yêu cầu theo quyết định riêng của mình. KOLs, Influencer có tối đa mười ngày (theo quyết định riêng của chúng tôi) để quyết định thực hiện hoặc từ chối yêu cầu của bạn. Sau khi yêu cầu của bạn được thực hiện, bạn sẽ phải thanh toán số tiền (bằng USD) được chỉ định trên báo giá book KOLs, Influencer tại thời điểm bạn gửi yêu cầu.
 • Các video không phải được bán cho bạn, bạn chỉ được cấp quyền sử dụng. Bạn đang mua quyền (hoặc giấy phép) để sử dụng, không phải mua video.
 • Tùy thuộc vào khoản thanh toán của bạn mà KOLs, Influencer sẽ cấp cho bạn các quyền giới hạn sau đây để sử dụng video (không phải video dành cho doanh nghiệp) chỉ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại và không nhằm mục đích quảng cáo, theo các điều khoản: không độc quyền, áp dụng phí bản quyền một lần, thanh toán đầy đủ, có thể sử dụng toàn cầu, có thể cấp phép phụ, có thể thu hồi giấy phép sử dụng, sao chép, đăng và hiển thị công khai video đó trên bất kỳ các phương tiện nào (ví dụ: trên các phương tiện truyền thông xã hội), cho dù video đó đã được biết đến hoặc được sáng tác sau này.
 • Bạn không được bán, nhượng lại hay thương mại hóa hoặc áp đặt các quyền của mình trong bất kỳ video nào, bao gồm cả việc tạo NFT từ bất kỳ video nào trừ khi được công ty chúng tôi đồng ý bằng văn bản. Bạn chỉ có thể cấp phép phụ cho các quyền của mình đối với một video trong phạm vi cần thiết được phép sử dụng video theo các điều khoản này (ví dụ: chia sẻ video (nếu đó không phải là video dành cho doanh nghiệp) với bạn bè trên mạng xã hội hoặc gửi video tới người nhận với mục đích cá nhân, phi thương mại và không nhằm mục đích quảng cáo như đã nêu ở trên).

Đối với doanh nghiệp

a. Một số KOLs, Influencer ở Hoa Kỳ có thể cung cấp video để quảng cáo cho tổ chức thương mại, thương hiệu hoặc doanh nghiệp ở Hoa Kỳ thông qua dịch vụ của chúng tôi (video dành cho doanh nghiệp). Ngoại trừ như đã lưu ý, mỗi video doanh nghiệp là video tuân theo các điều khoản này. Khi bạn gửi yêu cầu về video dành cho doanh nghiệp, bạn phải xác định cụ thể thông tin doanh nghiệp, loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp, cũng như sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu cụ thể mà bạn yêu cầu KOL đề cập hoặc bất kỳ thông tin nào khác.

b. Tùy thuộc vào khoản thanh toán của doanh nghiệp mà KOLs, Influencer sẽ cấp cho bạn các quyền hạn chế sau đây để chỉ sử dụng video dành cho doanh nghiệp cho các mục đích quảng cáo hợp lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày video dành cho doanh nghiệp được gửi (và trong bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào đã thỏa thuận) theo các điều khoản sau:

 • Không độc quyền, áp dụng phí bản quyền một lần, thanh toán đầy đủ, có thể sử dụng toàn cầu, có thể cấp phép phụ, có thể thu hồi giấy phép sử dụng, sao chép, đăng và hiển thị công khai video dành cho doanh nghiệp đó theo một trong những điều sau (theo chỉ định tại thời điểm yêu cầu): (A) trang web do doanh nghiệp toàn quyền sở hữu, điều hành và kiểm soát; (B) tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn, SnapChat, TikTok hoặc Twitter; trong mỗi trường hợp, trang web và tài khoản mạng xã hội do Doanh nghiệp toàn quyền sở hữu, điều hành và kiểm soát, cùng với quyền quảng cáo và quảng bá việc hiển thị video dành cho doanh nghiệp trên tài khoản mạng xã hội chỉ trên nền tảng phương tiện truyền thông đang sử dụng; (C) thông tin liên lạc được gửi qua kênh liên lạc do Doanh nghiệp điều hành và kiểm soát (email hay tin nhắn văn bản); (D) nếu Doanh nghiệp có ít hơn 1.000 nhân viên, thì một sự kiện do Doanh nghiệp tiến hành và điều hành (ví dụ: cuộc họp toàn công ty).
 • Doanh nghiệp chỉ có thể cấp lại các quyền về video dành cho doanh nghiệp trong phạm vi cần thiết sử dụng video theo mức độ cho phép của các điều khoản này (ví dụ: đăng video đó lên một trang web hoặc tài khoản mạng xã hội như được nêu trong Mục 3.b.)

c. Không được phép sử dụng video cho các mục đích khác ngoài các điều khoản này. Để yêu cầu các mục đích sử dụng khác (ví dụ: thời gian bổ sung; sử dụng trên các trang web, tài khoản mạng xã hội hoặc thông tin liên lạc khác; thêm tên hoặc logo Doanh nghiệp v.v.), hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

d. Cam kết và đảm bảo về Video dành cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cam kết và đảm bảo rằng:

 1. Doanh nghiệp có trụ sở hoạt động ở Hoa Kỳ và video dành cho doanh nghiệp sẽ hướng đến người xem ở Hoa Kỳ.
 2. Những thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho KOLs, Influencer phải đúng sự thật, không gây hiểu lầm, không mang tính chất miệt thị hoặc phỉ báng.
 3. Tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm cả “Hướng dẫn về việc sử dụng xác nhận và chứng thực trong quảng cáo” của Ủy ban Thương mại Liên bang, có thể yêu cầu thêm hashtag thích hợp (ví dụ: #ad, #sponsored) hoặc tiết lộ khác đối với video Doanh nghiệp.
 4. Bạn có tất cả các quyền cần thiết (bao gồm cả từ doanh nghiệp) để thay mặt cho doanh nghiệp yêu cầu video dành cho doanh nghiệp, đồng ý với các điều khoản này, thay mặt doanh nghiệp yêu cầu và sử dụng video dành cho doanh nghiệp như được ủy quyền bao gồm tất cả các quyền cần thiết để sử dụng bất kỳ thông tin nào  như tên doanh nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh thương mại hoặc các biểu tượng được cung cấp liên quan đến nội dung đã gửi của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Scroll to Top